កម្មវិធីផលិតផល

ផលិតផល 1.Our ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មខាងក្រោម

2.Drinking ទឹកនិងការព្យាបាលទឹកសំណល់

វត្ថុធាតុដើមរោងចក្រ peroxide 3.Hydrogen

កាតាលីករផលិតផល 4.Industry

វត្ថុធាតុដើម 5.Fertilizer

ភ្នាក់ងារ 6.snow រលាយនិង desiccation-

ការបន្ថែមផលិតផល 7.Industry

ផលិតផល-1

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!