ទីផ្សារផលិតកម្ម

យើងមានអតិថិជនទាំងក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារទីផ្សារបរទេស។ 

ទីផ្សារការលក់ចម្បងរបស់យើង:

អាមេរិក​ខាង​ជើង

អឺរ៉ុបខាងត្បូង

អាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏

អាមេរិកឡាទីន

235

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!