ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന

നാം അത് സാധ്യവുമല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്പനികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ലോകവ്യാപകമായി, വലിയ ബഹുരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യക്തിഗത കമ്പനികൾ വരെ വിതരണത്തിനുള്ള.

1, 2-എഥ്യ്ലംഥ്രകുഇനൊനെ

2, താപനിലയിൽ അലുമിനിയം ട്രൈക്ലോറൈഡ്

3, പൊല്യലുമിനിഉമ് ക്ലോറൈഡ്

4, മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്

5, പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്

6, മെലമിനെ

7, സോഡിയം പെര്ചര്ബൊനതെ

8, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!