produksjon Market

Vi har kunder fra både hjemmemarkedet og i utlandet markedet. 

Vår viktigste salgsmarkedet:

Nord Amerika

Sør Europa

Sørøst-Asia

Latin-Amerika

235

WhatsApp Online Chat!