නිෂ්පාදනය වෙළඳපොළ

අපි දේශීය වෙළෙඳපොළ හා oversea වෙළෙඳපොළ දෙකම පාරිභෝගිකයන් ඇත. 

අපේ ප්රධාන අලෙවි වෙළෙඳපොළ:

උතුරු ඇමරිකාව

දකුණු දිග යුරෝපයේ

ගිනිකොනදිග ආසියාව

ලතින් ඇමරිකාව

235

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!